Het Bestuur

Het bestuur, inclusief de taakverdeling:

  • Voorzitter: Anko Kuyt
  • Penningmeester: Gerard van der Nat
  • Secretaris: Lian van Os & Marco Broersma
  • Algemeen bestuurslid: Jeffrey Kruiskamp (tevens vicevoorzitter)

Heb je vragen of wil je graag iets bespreken met het bestuur? Stuur een e-mail naar: bestuur@buurtschap-zuid.nl.

---------------------------

Een nieuw bestuur met ingang van februari 2019. Lees op de home page de aanvullende informatie hierover en meld je snel aan! 

Vorige pagina: Vereniging Volgende pagina: De Ledenadministratie