Werkgroep spelen

De werkgroep is reeds opgericht in het voorjaar van 2017 waarbij in eerste instantie tientallen mensen hun ideeën hebben geopperd.
Een kleine groep is verder gegaan met deze ideeën en heeft samen met de gemeente het budget, de mogelijkheden en de wensen afgewogen. Hieruit zijn twee plannen voortgekomen.

Op dit moment werkt het bestuur samen met een kleinere kerngroep bestaande uit Paula van Kuijk, Cindy Klaver en Brenda Lammens om zo met de gemeente de plannen die op de ALV zijn gepresenteerd te finaliseren met de laatste input vanuit de leden.

Definitief plan speelgedeelte op de buurtkavel

Speeltuin_optie2

Vorige pagina: Werkgroep Activiteiten & Programmering Volgende pagina: Agenda